SCPGREY Göteborg

Uppdrag:

SCPGrey, en av Göteborgs största reklambyråer led av en tydlig slagsida; beroendet av en enda stor kund. Volvo stod sedan mer än två decennier för lejonparten av byråns totala omsättning. Utan Volvo skulle byrån helt enkelt försvinna. Men hade inte med nog energi och kraft satsat på newbizz och andra typer av kunder. Inte heller hade man varit tillräckligt snabbt ner i startblocken för en digital transformering. Det gällde nu att kollektivt samla energi och alla goda idéer till en newbizz-handlingsplan och samtidigt få fart på den digitala utvecklingen.

Insikt:

Att ha en stor och trygg kund och att göra ett bra jobb skapar en förödande ”fat cat” attityd. Att inte inse krissistuationer i tid gör inte att de försvinner. Bra insikter och handlingsplaner måste fullföljas och följas upp.

Resultat

Interna analysarbeten bidrog till ett antal strategisk och kreativa workshops med tydliga styrkor och svagheter. Varumärket SCPGREY fick en tydligare  Hela byrån engagerades i omgångar. Handlingsplaner etablerades och förankrades.

Posted in Kundcase.