Dagnelidkliniken

Uppdrag: Den privatägda tandvårdsklinken är en av Europas mest framstående. Stort tekniskt kunnande och mycket hög kompetens kombineras med ett varmt, personligt och engagerat mottagande. Av patienter har mottagningen mer liknats vid ett tandvårds-SPA än tandvårdsklinik. Trots det rådde ett starkt behov av att skapa tydlighet i varumärket och sätta en varumärkesplattform utifrån ett välanalyserat […]

Till inlägget

WH Servicebolagen

Uppdrag: Företaget består av sex enskilda, starka hantverksföretag som jobbar under ett och samma namn: WH Servicebolagen. Behov av en större samsyn om samarbetsformer och framtid var uttalad. Organisationen behövde också definiera den gemensamma kulturen och dess varumärke. Insikt: En oenig, splittrad och delvis omotiverad ledningsgrupp bidrog till en accelererad otydlighet nedåt i organisationen. Resultat: […]

Till inlägget

Sagaform

Uppdrag: Väck liv i ett slumrande varumärke med ett Bäst före datum och en organisation som tappat sin identitet och stolthet. Skapa en samlande faktor som gör att Sagaform uppträder tydligare på marknaden och blir attraktivare hos åf och mer angeläget bland köpare.  Insikt: Behovet av medarbetare med en positiv självbild är vitalt för att […]

Till inlägget

STS – Student Travel School

Uppdrag: Det familjeägda företaget har varit extremt framgångsrikt och skött alla marknadsaktiviteter via sitt inhouse sedan starten 1959. Men ny tid med ny tidens utmaningar krävde förändringar på flera plan som man inte förmådda att genomföra på egen hand. Insikt: Företagets historiska framgångsfaktorer höll inte längre. Ny tid, nya konsumentbeteenden och ny konkurrenssituation krävde ett […]

Till inlägget

Dina beslut styrs av dina känslor

Maurice Allais fick Nobellpris i ekonomi 1988. Ett av hans stora bidrag till oss andra är det som kallas ”Allais Paradox” I korthet säger den ”Ju större risk och mer komplexa beslut vi måste fatta desto mer låter vi känslorna fälla avgörandet”. Vi ska se vad det innebär. Du är oförutsägbar och opålitlig – Du och […]

Till inlägget