STS – Student Travel School

Uppdrag:

Det familjeägda företaget har varit extremt framgångsrikt och skött alla marknadsaktiviteter via sitt inhouse sedan starten 1959. Men ny tid med ny tidens utmaningar krävde förändringar på flera plan som man inte förmådda att genomföra på egen hand.

Insikt:

Företagets historiska framgångsfaktorer höll inte längre. Ny tid, nya konsumentbeteenden och ny konkurrenssituation krävde ett samlat grepp på utvecklingen. Dessutom behövde företagets kultur förändras i grunden, för bryta förlusttrend och jämna mark för ett mer modernt företag.

Resultat:

En grundläggande resa där över 100 medarbetar i 7 länder involverades ibland annat djupintervjuder och workshops. Tack vare en ledning öppen för förändring togs en ny varumärkesplattform fram och med ”Start Your Journey” sattes en ny kommunikationsstrategi. Andra positiva effekter blev en strategisk omstart för kundbearbetning och flygande start på förändringen av den interna kulturen med sikte på ett nytt STS.                      

Ref: Niclas Lindeberg, vice VD

Posted in Kundcase.