BRAND SPIRIT PROCESS™

Med Brand Spirit Process™ som ledningsverktyg får du grepp om varumärke, positionering kommunikation, företagskultur, förankring och implementering.

Changing Minds övergripande processverktyg är en verktygslåda med fem grundläggande frågor och lika många arbetsmoment/fördjupningar. Utkomsten ur varje moment leder automatiskt vidare till nästa. Samtidigt är processen flexibel och skalbar vilket gör att momenten kan köras som fristående delar, eller i olika kombinationer. Det är ditt uppdrag och dina specifika behov som avgör omfattning och sammansättning.

DÄRFÖR FUNGERAR BRAND SPIRIT PROCESS™

En av de avgörande nycklarna för att äga ett harmoniskt företag med produktiva medarbetare är att förankra det stora syftet med verksamheten. Och nej, tjäna pengar kan aldrig var syftet, snarare effekten eller resultatet.

Processens 5 olika steg

Som företagsledning tror man sig ha en god uppfattning om vad företaget i grund och botten är, vad de anställda tycker och vart man är på väg. Det är hög tid att ta reda var luckor och gråzoner finns. Vad vet ni? Vad är subjektiva antaganden? Och inte minst - hur eniga är ni?

Detta är en worksshop som sätter fingret på problemområden, sätter ramar och avgränsningar. Och inte minst blir vi överens om vad vi kan förvänta oss som resultat.

Läs mer om Brand Spirit Process här.

På människans villkor

Du och alla vi andra har minst 100 miljoner hjärnceller att brottas med, tillsammans med två system som delvis står i konflikt med varandra: vårt lättpåverkade limbiska system samt vårt tröga och energikrävande kognitiva system. Lägg därtill alla fördomar, rädslor, drömmar, unika erfarenheter, hemliga agendor, personlig mål och allt annat som vi människor bär på och du har världens mest oförutsägbara och opålitliga organism – människan själv.

Läs mer om villkoren här.

Saker jag gjort

Inget uppdrag är det andra likt. Varje företag och organisation har sina utmaningar och möjligheter.

Klicka är för att läsa om några utvalda case. 

SE FILMEN


På en minut och fyrtiåttaa sekunder berättar jag mer om hur det hela fungerar. Sätt dig tillrätta och höj volymen.

6 METODER FÖR FRAMGÅNG

Att fatta korrekta och relevanta beslut, helt baserade på fakta – opåverkade av gissningar, förutfattade meningar, känslomässiga bindningar, grupptryck och annat – är inte helt lätt. Ofta saknas ett korrekt och ofärgat nu-läge och de kognitiva fallgroparna är många. De olika verktygen i Brand Spirit Process syftar till att i olika dimensioner och ur flera vinklar ta fram och spegla verkligheten så att de rätta strategiska besluten kan fattas. Vilket eller vilka verktyg som lämpar sig för just ditt projekt avgör vi i Kompassen.

Validering

Målet med Brand Spirit Validering Workshop är att identifiera huvudorsaker som antingen hindrar eller bidrar till utveckling och framsteg. Deltagarna tar på kort tid ställning till ett antal öppna påståenden. Den efterföljande diskussionen leder till konkreta lösningsorienterade teamwork. Metodiken som är inspirerad av Metaplan® engagerar, bidrar till delade insikter, beslut och fungerar också som en effektiv katalysator till att rensa ut surdegar och höja takhöjden.

Arketyptest

Att förstå vilken av de 12 arketyperna som företaget mest identifieras med ger ett värdefullt bidrag till att förstå värdegrunden och vad som driver verksamheten framåt. Arketyptestet är i grunden en personlighetsanlys för organisationer och används på hög nivå i många av världens stora företag. Att förstå sin arketyp rätar ut förvånansvärt mycket frågor och underlättar också strategi för marknadskommunikation.

Brand Spirit Monitor

Det är lika illa att underleverera som att överleverera. Undermålig leverans eller service ökar missnöje och kundförluster. Överleverans gör att företaget lägger ner resurser och pengar på för kunden meningslösa eller ointressanta insatser. Resultatet blir sämre lönsamhet och fel fokus. Lösningen heter att ställa ett antal strategiska frågor till kunden och lägga in svaren i Brand Spirit Monitor. Denna kan även användas som mall i ett Due Diligence arbete.

Brand Spirit Puls

Metoden är utvecklad av GIH och används för att mäta harmoni och attityd hos lag inom lagsporter. Genom att mäta nivå på inriktning och samspel ser man hur man hur väl laget och lagdelarna fungerar. Brand Spirit Puls är anpassat till företagsdrift. Vilka delar behöver förstärkas, hur är attityden. Samarbetar man? Hur mycket spelrum får talangerna? Har företagsledningen lyckats kommunicera mål och mening? Trivs man? Företagspulsen besvaras i ett enkelt test och ger input på hur arbetstemperaturen är.

Why - How - What

Om du känner igen begreppen är det inte så konstigt. Simon Sinek gjorde varumärkesarbetet världen över plötsligt begripligt med sin bok Start With Why. Med svaret på frågor som ”vad brinner vi för” och ”varför går vi med glädje till jobbet varje dag”, blir en varumärkesplattform enklare att formulera. Med ett tydligt identifierat ”Why” kan varje företag skapa den så viktiga värdebaserade grunden.

Meetingsphere®

Det perfekta verktyget för online workshop oberoende av tid och rum. Synpunkter och åsikter uttrycks helt anonymt via länk och samlas ihop för analys och presentation av facilitator. Du delar din kunskap med många. Ser vad medarbetare verkligen tycker. Kan vara med och utveckla idéer och prioritera i grupp. Ett dynamiskt verktyg som öppnar upp för spännande och givande diskussioner som leder till resultat.

KUNDER OCH CASE

Har stor respekt för mina referensgivares integritet, men redovisar gärna deras logotyper. Varje uppdrag har sina unika inslag och speciella utmaningar.

Univern
Univern
STS
STS
Sagaform
Sagaform
Paynode
Paynode
SCP GREY
SCP GREY
Volvo
Volvo
Grolls
Grolls
Textilia
Textilia
SIQ
SIQ
Papyrus
Papyrus
Mediacom
Mediacom
Luna
Luna
Lexicon
Lexicon
Hi-Fi Klubben
Hi-Fi Klubben
Göteborgssymfonikerna
Göteborgssymfonikerna
Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs Filmfestival
Göteborgs Filmfestival
Göteborgs Hamn
Göteborgs Hamn
First Hotels
First Hotels
ATLET
ATLET
Kansas
Kansas
Dagnelid
Dagnelid
Semcon
Semcon
Tibnor
Tibnor

Ert sätt att leda arbetet och upplägget gav en glimt av ett arbetssätt som jag anat finns men inte tagit del av tidigare, så det gav extra framtidshopp. Tack!

Märit

Kom till denna workshop utan några egentliga förväntningar men går härifrån och känner att detta var oerhört intressant och givande. Nu ska vi tänka stort och inte fastna i gamla lunken.

Jonas

Excellent process och en stark output. Älskar delaktigheten och konstruktiviteten. Tar fram "power of people" och får oss att lita på intuition och känsla.

Johan

OM STAFFAN

Jag heter Staffan Dempe och har en bakgrund som copywriter och kreatör, utbildad på bland annat Berghs, IHM samt Högskola. I kommunikationsbranschen i 30 år, med bred erfarenhet av kommunikation och marknadsföring såväl nationellt som internationellt. Har under flera år även bedrivit forskning kring människans beslutsprocesser visavi varumärken och köpprocesser. Ägnar mig idag åt strategiska processer, leder workshops, föreläser, skriver copy, lever och frodas.

BESTÄLL BOKEN OM BRAND SPIRIT PROCESS

På 173 sidor beskriver jag så underhållande jag kan hur Brand Spirit Process™ fungerar i verkliga livet. ”Känn efter! Nå resultat genom att låta människor göra som de själva vill”. De fem olika stegen och hur de utvecklats. Redovisar också ett antal intressanta kunduppdrag.

Beställ bok.
169:- ex moms
179:- ink moms
Frakt tillkommer om 49:-

FRÅGOR, FUNDERINGAR & HUR VI GÅR VIDARE